Tag

Visa đi nhật Bản
Thủ tục xin visa đi Nhật Bản
22
Jan

Thủ tục xin cấp Visa đi Nhật Bản

Các loại Visa đi Nhật Bản. Để được nhập cảnh vào Nhật Bản, người Việt Nam phải xin Visa. Dưới đây là hướng dẫn về thủ tục xin Visa đi Nhật bản. 1) Visa đi Nhật Bản ngắn hạn (thăm thân…gia đình, họ hàng: có quan hệ 3 đời). Đương đơn xin Visa đi Nhật...
Chi tiết