Tag

Thị thực du học Pháp
Thị thực du học Pháp dài hạn
22
Jan

Thị Thực Du Học Pháp dài hạn cho Sinh Viên

Thị thực du học Pháp dài hạn có giá trị tương đương thẻ tạm trú (VLS-TS) Loại thị thực du học Pháp này được cấp cho các sinh viên Việt Nam mong muốn theo học tại một cơ sở đào tạo đại học của Pháp. Thị thực du học Pháp (Thị thực VLS-TS) có giá...
Chi tiết