Quy định giảm giá vé tàu tập thể, đổi, trả vé

Các quy định về giảm giá vé tàu hỏa, hoản trả, đổi vé

Tổng công ty đường sắt Việt Nam ban hành các quy định về việc giảm giá vé tàu tập thể, hoàn trả, đổi vé trong năm 2014 cho tổ chức và nhân dân thuận lợi nắm bắt các quy định của đường sắt Việt Nam khi mua vé tàu hỏa.

Vé tàu hỏa
Quy định giảm giá vé tàu

Quy định về giảm giá vé tập thể.

Cá nhân, tập thể có nhu cầu mua vé tập thể sẽ được áp dụng các mức giảm giá vé cụ thể như sau:
Từ 20 đến 29 người: Giảm 2% giá vé định ga của loại chỗ sử dụng.
Từ 30 đến 39 người: Giảm 4% giá vé định ga của loại chỗ sử dụng.
Từ 40 đến 49 người: Giảm 8% giá vé định ga của loại chỗ sử dụng.
Từ 50 người trở lên: Giảm 10% giá vé định ga của loại chỗ sử dụng.
(Kể từ ngày 29/8/2014 đến hết 03/9/2014 không áp dụng mức giảm giá vé cho hành khách mua vé tập thể. Trong dịp Tết Nguyên đán và các dịp Lễ đặc biệt sẽ có quy định riêng).

Quy định trả vé, đổi vé.

Thời gian trả vé, đổi vé:
Trả vé trước giờ tàu chạy trước 4 giờ đối với tàu Bắc – Nam.
Trả vé trước giờ tàu chạy trước 2 giờ đối với tàu nhanh khu đoạn chạy suốt (có số toa, số chỗ ghi trên vé).
Trả vé trước giờ tàu chạy trước 30 phút đối với tàu thường chạy trong khu đoạn (số toa, số chỗ không ghi trên vé).

Đổi vé:
Thu phí 10.000 đồng và chỉ thu thêm hoặc trả tiền vé chênh lệch so với vé đã mua nếu có đủ các điều kiện sau:
Thời gian đổi vé trước thời gian cuối cùng cho phép trả vé (mục 2.1).
Trả vé trước giờ tàu chạy trước 2 giờ đối với tàu nhanh khu đoạn chạy suốt (có số toa, số chỗ ghi trên vé).
Trả vé trước giờ tàu chạy trước 30 phút đối với tàu thường chạy trong khu đoạn (số toa, số chỗ không ghi trên vé).
Đổi vé cùng ga đi, ga đến.
Vé đổi phải có một trong số các thông tin thay đổi so với vé đã mua như (thay đổi ngày đi tàu, chuyến tàu hoặc loại chỗ).
Đổi vé một lần duy nhất.
Nhà ga bố trí được chỗ theo yêu cầu của hành khách.

Trả vé, đổi vé có thu phí:
1.Đối với vé cá nhân:
Thời gian trả, đổi vé trước thời gian cuối cùng cho phép trả vé (mục 2.1).
Hành khách bị khấu trừ 10% tiền vé.
2.Đối với vé tập thể:
Thời gian được trả lại vé trước giờ tàu chạy tối thiểu là 24 giờ.
Hành khách bị khấu trừ 20% tiền vé.
3.Đối với tàu liên vận quốc tế:
Đối với cá nhân: được phép trả lại vé trước giờ tàu chạy là 6 giờ.
Đối với vé tập thể: được trả lại vé trước giờ tàu chạy tối thiểu 24 giờ.

4. Trường hợp tàu xuất phát chậm hơn quy định: Hành khách muốn đổi vé đi chuyến tàu sớm hơn mà ngành đường sắt đáp ứng được thì ga đi đổi vé cho hành khách không thu bất cứ khoản phí nào (chỉ thu thêm hoặc trả lại tiền chênh lệch so với vé đã mua).
5. Trả lại vé dịp Lễ, Tết hàng năm: Có quy định riêng trong từng thời kỳ cụ thể.

Gửi yêu cầu cho chúng tôi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.